Hyresvillkor

1. ALLMÄNNA VILLKOR

1. Villa – Villa Giove (Podkuća 19, 21430 Grohote, Kroatien)

2. Villaägare, respektive dess auktoriserade representant – uthyrare

3. Villagäst – hyresgäst

4. Husregler – lista över grundläggande beteenderegler i villan och på villafastigheten

5. Hyreskontrakt – skriftlig bekräftelse av reservation + Villkor för hyresavtal

6. Reservationsintyg – skriftligt svar från villaägaren för betalning av hyreskontrakt eller förskottsbetalning för uthyrning av villa

7. Gästbokning av villa – förfarande för gästbokning av villa till Kroatiska turistbyrån (HTZ)

8. Villa webbsida – www.villagiove.com

9. Villa e-post – villa.giove1@gmail.com

2. VILLA

1. Beskrivning av Villa och lista över utrustning visas i text och foto på Villas webbsida. Villaägaren är ansvarig för att uppgifterna på Villas webbsida är korrekta.

2. När gästerna anländer till villan måste den vara ren och fullt fungerande. Ägaren ansvarar för att alla apparater i villan är i fungerande skick. Om så inte är fallet ska gästen omedelbart informera ägaren om problemet och ägaren är skyldig att åtgärda detta så snart som möjligt.

3. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UTHYRNING

1. Gästerna är skyldiga att agera ansvarsfullt i villan och på villans egendom med adekvat omsorg, i enlighet med reglerna för hyresvillkoren och husreglerna, som anges på villans webbsida och på en synlig plats i villan. Pris på tjänster anges också på en synlig plats i villan.

2. Villagästen har ansvaret att lämna villan i det tillstånd där han hittade den. Under uthyrningen av villan är gästen skyldig att rapportera uppkomsten av skador i villan eller på villans egendom. Före avresan är villagästen skyldig att se villan och villafastigheten tillsammans med Villaägaren. Gästen måste svara till ägaren för eventuella skador. I sådana fall har ägaren av villan rätt att ta betalt för skador från skadedepositionen.

3. Om gästen vid inträde i villan märker bristande renlighet, skador eller andra oegentligheter, eller har andra klagomål, är han skyldig att rapportera dem. Klagomål rörande renlighet ska rapporteras omedelbart vid första hand. Villagästen är skyldig att rapportera alla andra klagomål utan uppskov eller inom 24 timmar till villaägaren. I detta fall är villagästen skyldig att ge villaägaren tillräckligt med tid för att ta bort orsaken till klagomålet.

4. Det är inte vid något tillfälle tillåtet för fler personer att lämna Villan än vad som är förbjudet, enligt vad som anges på Villas webbsida. När villan lämnar villan är villagästen skyldig att informera villaägaren om alla som kan komma att besöka som gäster. Villagästen är skyldig att be ägaren av villan om tillstånd om antalet gäster i Villan eller på Villans egendom är antalet som föreskrivs.

5. Villaägaren kan inte göras ansvarig för buller som härrör från annan fastighet, byggarbetsplats, väg etc. Om Villaägaren kan minska sådant buller kommer han att göra det så snart som möjligt. När du befinner dig på Villa-egendomen är det förbjudet för villagäster att störa allmän ordning och fred.

6. Villaägaren ansvarar för all poolutrustning, rengöring av poolen och sanitetsvatten i poolen. Villagästerna är skyldiga att följa de regler som villaägaren har tillhandahållit dem. En skylt på grundreglerna om användning av poolen är inskriven på en synlig plats i nära anslutning till poolen. Villagästerna är ansvariga för sin egen användning av poolen. Barn får inte vistas i poolen eller nära poolen utan uppsikt av vuxen. I händelse av skada på någon yttre utrustning av poolen eller poollocket, är villagäster skyldiga att ersätta eventuella skador till villaägaren. Det är möjligt att poolen är ur bruk utanför sommarsäsongen.

7. Det är tillåtet att hålla husdjur i villan, efter förfrågan, som föreskrivs på villans webbsida. Villagäster är ansvariga för städningen av sina husdjur. Det är förbjudet att husdjur använder möbler, och alla bevis på att husdjur använder dem kan leda till extra kostnader för villans gäster. Husdjur måste vaccineras mot rabies och andra sjukdomar enligt lag. Villaägaren tar inget ansvar för eventuella sjukdomar eller skador som ett husdjur kan drabbas av när de lämnar villan eller villafastigheten, och inte heller för eventuella allergiska reaktioner som gäster kan få till följd av att hålla husdjur. Husdjur är förbjudna att använda poolen.

8. Rökning i villan är inte tillåten. Njut av din cigarett utanför villan. Vänligen kasta inte cigarettfimpar på Villa innergård.

9. Gästernas avresa före slutet av det planerade hyresavtalet och utan föregående meddelande kommer att resultera i risker och kostnader för Villagästerna.

10. Priset för boende som anges på Villas webbsida är i eurons valuta. Betalning av förskott och resterande del av hyresavtalet ska genomföras via banköverföring. Villaägaren kaninte ansvara för några avgifter från andra bankinstitutioner. Vid avbokning upp till 60 dagar före planerat ankomstdatum återbetalas förskottsbetalningen i sin helhet. Vid avbokning under perioden 15 till 59 dagar före planerat ankomstdatum återbetalas förskottsbetalningen med 50 % av beloppet. För alla andra avbokningar och utebliven ankomst kommer förskottsbetalningen inte att återbetalas. Det rekommenderas att gästerna personligen tecknar en försäkring för avbokning.

11. Vid överlåtelsen av hyresavtalet kommer villaägaren att förse villagästen med ett kvitto på hyresavtalet och andra tjänster. Kostnader för vatten, el och internet, samt sängkläder, handdukar, slutstädning av interiören, bastur, pool och exteriört underhåll, registrering av vistelse, sojorun skatt ingår i hyrespriset för boendet.

12. Villaägaren kan inte hållas ansvarig för fall av en "större makt" (krig, naturkatastrofer, ekologiska katastrofer, epidemier, gränsstängningar, strejker...) som inte kunde ha förutsetts vid undertecknandet av hyreskontraktet.

13. På grundval av Europaparlamentets och utskottets förordning (EU) nr 2016/679 27.04.2016. om skydd för individen när det gäller behandling av information och fri rörlighet för sådan information, ska alla gäster förse villaägaren med någon form av identifiering (ID-kort, pass) eller tillstånd för användning av nödvändig personlig information för gästbokning . Efter gästbokning har villaägaren ansvaret att förstöra denna insamlade gästdata.

14. Villagäster har rätt till ett skriftligt klagomål på de boendetjänster som erbjuds. Skriftliga klagomål ska skickas till villaägarens e-postadress. Villaägaren är skyldig att svara med ett skriftligt svar inom 15 dagar efter mottagandet av reklamationen.

4. PROCEDUR FÖR UTHYRNING OCH ÖVERFÖRING

1. Vlla hyreskontraktet börjar med reservationen. Inom tre (3) dagar efter bokningen måste gästen betala ett förskott till villaägaren som uppgår till 30 % av den totala hyreskostnaden för bokningsperioden till villaägaren via banköverföring eller PayPal. Kontraktet anses vara färdigt i det ögonblick då villaägaren erhåller förskottsbeloppet. I de fall då betalningen inte genomförs tre (3) dagar från bokningsdagen anses hyreskontraktet vara uppsagt, så ägaren har rätt att, utan att informera Villagästen, förhandla om ett hyreskontrakt med en annan gäst. Villaägaren, även om den inte är skyldig, kan skicka ett meddelande till gästen som en påminnelse om betalningsskyldighet med en påminnelse om det önskade datumet för dess färdigställande. De återstående 70 % av det totala kontrakterade priset för boendet måste betalas av gästen senast 30 (trettio) dagar före hyresperiodens början om betalning sker via banköverföring eller PayPal, eller kontant på ankomstdagen . Om bokningen görs mindre än 30 dagar från början av hyresperioden, betalar villagästen hela beloppet för boendet till villaägarens konto. För ytterligare frågor, tveka inte att ringa oss.

2. Genom att betala förskottsbetalningen accepterar Villagästen villkorslöst hyresvillkoren. Efter att ha tagit emot betalningen måste villaägaren skicka en skriftlig registreringsbekräftelse till gästen via e-post. Bokningsbekräftelsen inkluderar: Villaägarens kontaktuppgifter, Villas läge och adress, antal Villagäster, Antal Villagäster under 25 år, antal gäster till 1 års ålder, antal husdjur, Villans bokningsperiod, ankomst och avgångstid för villagäster, förskottsbelopp och totalt hyresbelopp för bokningsperioden. En skriftlig reservationsbekräftelse med dessa hyresvillkor som Villahyreskontraktet består av.

3. Under bokningsprocessen måste gästen rapportera antalet husdjur. Priset för vanlig städning uppgår till 50 euro/vecka per husdjur, läggs till den totala kostnaden för Villahyreskontraktet. Det är förbjudet att ta med fler husdjur än vad som anges och anges i bokningsbekräftelsen.

4. På bokningsdagen måste gästen vara minst 25 år gammal. Om majoriteten av gästerna är yngre än 25 år måste de omedelbart rapportera det korrekta antalet gäster och deras ålder till villaägaren efter bokning. Om så är fallet kan villaägaren be gästerna att betala ett extra förskott för försäkring av skador på fastigheten så att bokningen förblir giltig. Villaägaren förbehåller sig rätten att neka grupper av gäster yngre än 25 år om han är oinformerad vid deras ankomst. I detta fall har Villagäster inte rätt till återbetalning av det betalda beloppet för hyresavtalet.

5. Det förbjudna antalet som kan rymmas på en gång i villan är tio (10). Barn under ett år ingår inte i detta antal. Vid varjetid i villan eller villafastigheten är det förbjudet att ett större antal gäster kan lämna Villan annat än vad som anges i bokningsbekräftelsen. En begäran om ändring av antalet gäster för att lämna villan ska skickas till villaägaren via e-post minst tre (3) dagar före villagästernas ankomst.

6. Den planerade ankomsttiden för gäster till villan är senast kl. 15.00 lokal tid. Villagästernas avgångstid är senast kl. 10.00 lokal tid. Om gästerna planerar att anlända efter kl. 20.00 den första dagen måste de informera Villa om det. Tidig incheckning och senare utcheckning upp till 3 timmar före/senare då tjänstemannen är gratis. För incheckning som är tidigare och utcheckning som är senare än 3 till 10 timmar än tjänstemannen, är tillägget 50 % av priset per natt. För incheckning som är tidigare och utcheckning senare än 10 timmar än tjänstemannen, kommer ett fullt pris per natt att debiteras. Tidig incheckning och senare utcheckning är endast möjlig på dagar då det inte finns några andra gästers avgångar/ankomster och ordnas individuellt med ägaren.

7. Villaägaren kommer att invänta gästerna för betalning av hyreskontraktet och incheckningsprocessen. Villagästen är skyldig att under betalningen av hyresavtalet förse villaägaren med identifiering för inspektion för incheckningsprocessen. Betalning av hyreskontrakt kommer endast att antas i fall av full betalning av villa hyreskontrakt och betalning av deposition till ett belopp av 600,00 Euro. Syftet med depositionen är försäkring av skador på villaägarens egendom. Villaägaren kommer att återbetala hela depositionsbeloppet under avresan om det inte uppstått några skador på villaägarens egendom. Om gästen orsakar skador på villaägarens egendom kan villaägaren debitera dessa skador från depositionen. Om dessa uppkomna skador är större än depositionsbeloppet har villaägaren rätt att kräva betalning av resterande belopp kontant på plats. Vid avresa senare än vad som angivits är villagästen skyldig att betala för alla extra utgifter på plats.

5. UPPHÄVNING AV LERESAVTALET

1. Villagästen kan endast säga upp hyreskontraktet via e-post, utan skyldighet att ange skälen för uppsägningen. Uppsägningen av villahyresavtalet gäller endast efter att villaägaren har bekräftat att han har mottagit denna uppsägning. Vid avbokning upp till 60 dagar före planerat ankomstdatum återbetalas förskottsbetalningen i sin helhet. Vid avbokning under perioden 15 till 59 dagar före planerat ankomstdatum återbetalas förskottsbetalningen med 50 % av beloppet. För alla andra avbokningar och utebliven ankomst kommer förskottsbetalningen inte att återbetalas. Det rekommenderas att gästerna har ett försäkringsavtal för avbokning. Om villagästen hittar någon annan gäst istället för sig själv under samma period och under samma villkor, kommer villaägaren att anta en överföring av hyreskontraktet efter att ha mottagit alla nödvändiga uppgifter om den nya gästen. I sådana fall kommer villaägaren att skicka en skriftlig bokningsbekräftelse till den nya gästen. Villaägaren kommer att behålla det betalda beloppet för Villaleasing som betalats av den tidigare gästen. Den nya gästen är skyldig att betala resten av villan till hela beloppet, om det finns.

2. Villaägaren kan säga upp Villahyreskontraktet i fall då:

• gästerna inte följer reglerna i husreglerna och hyresvillkoren,

• Villagästen inte fullföljer betalningen under villkoren som anges i dessa hyresvillkor,

• Villagäster genom vårdslöst beteende ådrar sig skador på villan eller villaegendomen,

• Villagäster följer inte reglerna som villaägaren gav dem och respekterar inte reglerna i dessa hyresvillkor som gäller poolen och poolutrustningen,

• Alla villagäster under transfern tillåter inte villaägaren att inspektera sin legitimation (id-kort, pass) för den föreskrivna incheckningen,

• om det finns fler personer i villan eller villafastigheten utan villaägarens tillstånd,

• om gästerna inte informerar villaägaren i förväg via e-post att de är en grupp gäster under 25 år,

• majoriteten av gästerna är under 25 år och vill inte betala depositionen för försäkring av skador för villaägarens egendom,

• om villagästen tar med sig ett husdjur utan att informera villaägaren i förväg och utan bevis har husdjuret vaccinerats mot rabies och andra sjukdomar i enlighet med officiella dekret,

• Villagäster stör lugnet eller ignorerar villaägarens varning om att de stör lugnet,

• Villagäster röker i villans interiör,

• förekomsten av en "större kraft" enligt beskrivningen i dessa hyresvillkor.

6. SLUTBESTÄMMELSER

1. Villagäster ska skicka särskilda önskemål som inte ingår i villahyrespriset (såsom beställning av ingredienser, mat, dryck nk, kockar etc.) till Villaägaren i förväg via. Om möjligt kommer villaägaren, själv eller genom en tredje part, att uppfylla villagästernas särskilda önskemål.

2. I fall av brott mot dessa hyresvillkor har villaägaren rätt att häva hyreskontraktet, där villagästen inte längre har rätt till återbetalning av det belopp som betalats för boendet från villaägaren. Uppsägning av hyreskontrakt träder i kraft omedelbart, utan uppsägningstid. Villagäster är då skyldiga att lämna villan omedelbart och permanent.

3. Otillåten användning av data som publiceras på Villas webbsida, även delvis, är förbjuden enligt lag och utgör ett brott mot upphovsrätten.

4. Husregler och dessa hyresvillkor publiceras på Villas webbsida på kroatiska, engelska, tyska och svenska. I fall av osäkerhet är versionen på kroatiska auktoritativ.

5. I fall av tvist kommer alla tvister att lösas i godo. Annars kommer det att lösas av domstolen i Split och tillämpningen av kroatisk lag.

)
)